image/svg+xml
image/svg+xml

2. NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Programının Adı

2. Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi

Online kayıt için tıklayınız.

 

Eğitim Programının İçeriği

Bu eğitim, psikologların bireyin bilişsel becerilerini (bellek, dikkat, çalışma belleği, problem çözme vb.) bütüncül olarak değerlendirebilmesini sağlayacak temel bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim içeriği 6 gün toplam 48 saat sürmesi planlanmış olup eğitim günleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

 1. Gün: 10:00 – 18:00
 • Nöropsikoloji ve nöropsikolojik değerlendirme
 • Nöropsikolojik testler ve psikometrik özellikleri
 • Nöropsikolojik değerlendirmede güncel yaklaşımlar
 • Bilişsel becerileri değerlendirmede şebeke yaklaşımı
 • Sağlıklı bireyde nöropsikolojik değerlendirme
 • Nörolojik hastalıklar bağlamında nöropsikolojik değerlendirme
 • Psikiyatrik bozukluklar bağlamında nöropsikolojik değerlendirme
 • Hızlı tarama testleri: Mini-mental test ve MOCA testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 1. Gün: 10:00 – 18:00
 • Öktem- Sözel Bellek Süreçleri Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Rey Karmaşık Figürler Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Stroop Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 1. Gün: 10:00 – 18:00
 • Londra Kulesi Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 1. Gün: 10:00 – 18:00
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Raven Standart Progresif Matrisler Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • İz Sürme Testi A-B formları (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • İşaretleme Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 1. Gün: 10:00 – 18:00
 • Benton Yüz Tanıma Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Saat Çizme Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Çizgi Yönünü Belirleme Testi (Uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
 • Etik ihlaller
 1. Gün: 10:00 – 18:00
 • Nöropsikolojik test skorlarının yorumlanması
 • Nöropsikolojik değerlendirme raporunun yazımı

 

Bu Eğitim Programına Kimler Katılabilir?

Psikoloji  bölümü öğrencileri ile psikoloji bölümü mezunları başvuru yapabilirler. Diğer alanlarda başvuru yapacak kişiler başvuru yapmadan önce dakkas@bartin.edu.tr  mail adresine bölüm alanlarını göndermeleri gerekmektedir.

 

 Neler Kazanacaksınız?

Bu eğitimi başarı ile bitiren aday, bireyin mental ve bilişsel becerilerini değerlendirme ile nöropsikolojik değerlendirmeye ilişkin gözlem ve görüşme becerilerini kazanır. Sağlıklı ya da nöropsikolojik örneklemi yansıtan bireylerde uygun nöropsikolojik testleri uygulamayı, raporlamayı öğrenir.

 

Son Başvuru Tarihi

1 Haziran'a  kadar

 

Eğitmen Bilgisi

Öğr. Gör. Samet ÇELİKPsikolog Samet Çelik, Ege Üniversitesi psikoloji mezunudur. 6 yıl profesyonel mesleğini bir üniversite hastanesinde sürdürmüş olup pek çok farklı klinik grup ile çalışma geçmişi bulunmaktadır. Özellikle ilgilendiği alanlar şizofreni ve otizm spektrum bozukluğu olan Samet Çelik, bu alanla ilgili yayınlanmış SCI indekslerce taranan uluslararası çalışmaları ve projeleri bulunmaktadır. Bartın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji ABD'de görev yapan Samet Çelik, pek çok uluslararası dergide hakemlik ve editörlük yapmaktadır. Hali hazırda sinirbilim doktora eğitimini sürdürmektedir.

 

Eğitim Tarihi

29-30 Haziran - 1-2-3-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Eğitim Süresi

48 saat

 

Eğitim Yeri/Ortamı

Yüz yüze olacaktır.

 

Kontenjan

 10 kişi

 

Belgelendirme

Katılım Belgesi ya da Başarı Sertifikası

 

Devam Mecburiyeti

%100 devam mecburiyeti vardır.

 

Sınav Durumu

Sınav yapılacaktır.

 

Ücretlendirme

Eğitim Ücretlidir. Ücret hakkında merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

İletişim

Durdane AKKAŞ

0378 223 5078

dakkas@bartin.edu.tr

bunsem.bartin.edu.tr.

 

Banka Hesap Numaramız;

T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesi

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

IBAN NO: TR05 0001 0000 5253 7534 0750 01