image/svg+xml
image/svg+xml

Bilirkişilik Temel Eğitimi

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM KURULUŞU OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla, Bilirkişilik Temel Eğitimi sertifikası bulunmayan kişiler bu süreçten sonra bilirkişilik için başvuruda dahi bulunamayacaklardır.

 

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşur. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verecektir. Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

 

EĞİTİM TAKVİMİ

 

08 Aralık 2018 (6 Saat)

09 Aralık 2018 (6 Saat)

15 Aralık 2018 (6 Saat)

16 Aralık 2018 (6 Saat)

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş

Türk yargı teşkilatı

Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

Bilirkişinin Görevlendirilmesi           

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

Oy ve Görüşün Sunulması

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

  1. Eğitim, 24 kişi sayısına ulaştığında açılmaktadır.
  2. Bir aday günde en fazla 6 saat eğitim alabilir.
  3. Bir aday eğitimini iki hafta da tamamlamalıdır.
  4. Bir aday Temel eğitime katılmak zorunda olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.
  5. Bir aday belirlenen tarihlerde ön kaydı; şahsen, telefonla veya online olarak yapmalıdır.
  6. Bir aday belirlenen tarihlerde kesin kaydı şahsen ve eğitim ücretini yatırdığına dair dekont ile yapmalıdır. 
  7. Eğitime başvuranların sayısı 24 kişiyi geçtiği takdirde bir sonraki eğitim için ön kayıt listesi oluşturulur.

 

EĞİTİM ÜCRETİ

 

590 TL (KDV Dâhil)

 

KAYIT TARİHLERİ

 

Ön Kayıt Tarihi : 8 Kasım 2018 – 16 Kasım 2018

Kesin Kayıt Tarihi : 19 Kasım 2018 – 07 Aralık 2018

  

DETAYI BİLGİ İÇİN

 

Durdane AKKAŞ

0378 223 5078

dakkas@bartin.edu.tr

   

BANKA HESAP NUMARAMIZ:

 

T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesi

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

IBAN NO: TR 05 0001 0000 5253 7534 0750 01