image/svg+xml
image/svg+xml

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Süreç Yönetim Eğitimi (Farkındalık, Envanter Hazırlama ve VERBİS’e Bildirim)

Eğitim Programın Adı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Süreç Yönetim Eğitimi (Farkındalık, Envanter Hazırlama ve VERBİS’e Bildirim) 

Eğitim İçeriği

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi (6 Saat)
 • Avrupa Birliği ve KVKK
 • Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye'de gelişimi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amaç ve kapsamı
 • Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin tanımlanması
 • Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçleri
 • Kişisel veri nedir? Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?
 • Kişisel verilerin aktarılması koşulları
 • Veri İşleme Süreçleri
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve ilgili kişilerin hakları
 • Başvuru Süreçlerinin Yönetim/İlgili Kişinin Hakları
 • Veri İşlemeye İlişkin İdari ve Teknik Tedbirler
 • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülükleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Açık Rıza ve İstisna Halleri
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Nasıl Hazırlanır?
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
 • Saklama Süreleri
 • Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme nedir?
 • Denetim ve Risk Analizi
 • VERBİS nedir?
 • VERBİS’e kayıt süreci
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu cezaları
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanması gereken politika, prosedür ve diğer dokümantasyon.


 1. Envanter Hazırlama ve Uygulama Eğitimi (2 Saat)
 • Belirlenin “Kişisel Veri İşleme Envanteri” formu üzerinde uygulama örneklerinin yapılması.


       3. VERBİS Kayıt ve Bildirim Eğitimi (30 Dakika)

Eğitim Programı için Gereksinimler nelerdir?

İnternet bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet veya telefon yeterlidir.

 

Bu Eğitim Programına Kimler Katılabilir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yapmakla yükümlü olan tüm kurum ve kuruluşlar için uygundur.
 

Neler Kazanacaksınız?

 • Katılımcılar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında olarak farkındalık elde edecekler.
 • Kurumlar KVKK kapsamından kurumsal olarak yükümlülükleri ve süreç hakkında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olacaktır. 

 

Başvuru 

Başvuru için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Eğitmen Bilgisi

Öğr. Gör. Safinur COŞKUNSU (Bilişim Uzmanı)

Eğitim Tarihi

Başvuru sahibi kurum kuruluşlar ile yapılan görüşmeler sonrasından ortaklaşa kararlaştırılacaktır. 

 

Eğitim Süresi

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi (6 Saat)
 • Envanter Hazırlama ve Uygulama Eğitimi (2 Saat)
 • VERBİS Kayıt ve Bildirim Eğitimi (30 Dakika)

 

Eğitim Yeri/Ortamı

Çevrimiçi Online

  

Belgelendirme

Eğitim sonundan tüm katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir. 

Devam Mecburiyeti

%100 devam mecburiyeti vardır.

 

ÜCRETLENDİRME (KDV Hariç)

 • 20 kişiye kadar 10.000 (onbin) TL
 • 21-40 kişiye kadar 15.000 (onbeşbin) TL
 • 41-60 kişiye kadar 20.000 (yirmibin) TL

 

İletişim

Durdane AKKAŞ

0378 223 5078

dakkas@bartin.edu.tr

bunsem.bartin.edu.tr