image/svg+xml
image/svg+xml

İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitimi (Bahar Dönemi)

Programın Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Temel Bilgilerin Kazanımı.

Acil bir durum karşısında profesyonel sağlık ekipleri gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaktır.

 

Kimler İçin

Üniversite Öğrencileri.

 

Programın İçeriği

1. Genel konular

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İşyeri temizliği ve düzeni,
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

 

2. Sağlık konuları

 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 3. Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri,
 4. İlkyardım.

 

3. Teknik konular (A)

 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 
4. Teknik konular (B) 


 1. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 2. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 3. Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 4. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 5. Tahliye ve kurtarma
 •  Solunum ve kalp durmalarında kişiyi hayata döndürmek için uygulanacak ilkyardım basamakları
 • Yabancı cisim kaçması vb. sebeplerle oluşan soluk yolu tıkanmalarında uygulanacak ilkyardım basamakları
 • Kanaması olan yaralılarda kanamayı durdurmak için uygulanacak ilkyardım basamakları
 • Yaralanma sonucu oluşan kırık-çıkık ve burkulmalarda uygulanacak ilkyardım basamakları
 • Yanık/donuk/elektrik çarpmalarında uygulanacak ilkyardım basamakları
 • Göz/kulak/burun/boğaz yabancı cisim kaçmalarında uygulanacak ilkyardım basamakları
 • Bilinç bozukluklarında uygulanacak ilkyardım basamakları

 

Kayıt Tarihleri

23 Ocak-21 Şubat 2020

 

Eğitim Süresi

16 saat

Cumartesi /09.00.13.00-14.00-18.00 saatleri arası.

Pazar /09.00.13.00-14.00-18.00 saatleri arası.


Eğitim Tarihleri 
22-23 Şubat 2020

 

Eğitim Ücreti

240,00 TL olup Bartın Üniversitesi Öğrencilerine %50 indirimle 120,00 TL dir.

Sınav ve Sertifika Durumu:

Eğitim sonunda sınav yapılacak olup, sınavda başarılı olan kursiyerlere "Başarı Sertifikası" verilecektir. 

İndirim oranları

 • Bartın Üniversitesi Öğrencilerine %50 indirim,
 • Bartın Üniversitesi dışındaki öğrencilere %25 indirim,
 • Engelliler, %50 indirim,
 • 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilere %25 indirim”
 • Dul ve Yetimlere %50
 • Şehit ve malül gazi çocukları ile gazilere ücretsiz

İndirim uygulanan katılımcı sadece bir indirim maddesinden yararlanabilir.

 

Program Detayları için;

Durdane AKKAŞ

0378 223 5078

dakkas@bartin.edu.tr

 

Adres

Bartın Üniversitesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Ağdacı Kampüsü Yahya Kemal Beyatlı Derslik Binası

74100 Merkez / BARTIN

 

Banka Hesap Numaramız;

T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesi

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

IBAN NO: TR05 0001 0000 5253 7534 0750 01