image/svg+xml
image/svg+xml

Kendinizi Güçlendirmenin Yolları

Kazanımlar:

Sağlık Profesyonellerinde ikincil travmatik strese neden olabilecek durumlar belirlenerek, riskli gruplara uygun ve kültüre özgü modellerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yaptıkları işten kaynaklı olarak travmatik olaylara sürekli bir biçimde maruz kalan, ancak doğrudan travma mağduru olmadıkları için hem kendileri hem de uzmanlar tarafından göz ardı edilme olasılığı bulunan sağlık çalışanları, bireysel ve mesleki farkındalıklarının kazandırılması, gerekli bilgilendirilmelerin ve müdahalelerin yapılması, travma sonrası sürecin anlaşılması, travmatik olayların etkilerine yönelik koruyucu ruh sağlığı çalışmalarının yapılması ve etkili baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi önemlidir. İkincil travmatik stres ile ilgili riskli gruplarla çalışmaların yapılması gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak sağlık personelinin merhamet yorgunluğu ve tükenmişlik azaltılacak, iş doyumu ve motivasyonunu artıracaktır. Bu bağlamda sağlık hizmeti alan bireylere daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlayacaktır.

 

Kimler İçin:

Sağlık çalışanlarından ebe, hemşire ve sosyal hizmet uzmanları katılabilir.

 
Online kayıt için tıklayınız.

Program İçeriği :

İkincil travma hakkında farkındalık,

Nefes Eğitimi,

Kişilerarası İletişim becerisi,

Atölye çalışması,

 

Son Başvuru Kayıt Tarihi:

13/11/2020 Cuma Günü saat 13:00

 

Başvurular çevrimiçi/online alınacaktır.

 

Program Süresi:

2 saat

 

Program Zamanı:

16-17-18-19-20 /11/ 2020 19.00-21.00
(Başvuru sayısına göre gruplar oluşturulacaktır.)

 

Program Şekli:

Canlı Uzaktan Eğitim

 

Kontenjan:

Kontenjan sınırlaması yoktur. 

 

Ücret

Katılım Ücretsizdir.

 

Belge:

Program sonunda katılımcılara E-KATILIM BELGESİ verilecektir.

Katılımcılar dilerse basılı belge talebinde bulunabilecek olup, belgeler karşıdan ödemeli olarak adreslerine gönderilecektir.

 

Eğitmenler:

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURHAN

 

2009 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü birincilikle tamamlandı. Mezuniyetinden sonra iki yıl psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak görev aldı. 2011 yılında Yurtdışı Lisansüstü Seçme ve Yerleştirme kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kazandığı burs ile Amerika’da University of Michigan-Ann Arbor’da Sosyal Hizmet bölümünde yüksek lisans eğitimini 2014 yılında bitirdi. 2019 yılında ise Goldsmiths, University of Londan’da Sosyal Hizmet alanında doktorasını aldı. 2019 yılından beri Bartın Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde çalışmaya başlamış ve halen doktora öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Çalışma alanları temel olarak aile içi şiddet fail müdahale hizmetleri olurken, koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve aile içi şiddet müdahalesine katılımın artırılmasındaki teorik ve ampirik çalışmaların önemiyle de ilgilenir. Ayrıca nitel çalışma yöntemleri konusunda da çalışmalarına devam ederek, gerçek yaşanmış hikayelerin derinlemesine incelenmesiyle sosyal hizmetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinde sosyal politikaların gelişebileceğine işaret eder.

 

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yalnız DİLCEN

2001 yılında Akdeniz Üniversitesi, Ebelik bölümünü ikincilikle tamamlandı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Ebelik yüksek lisansını ve 2017 yılında ebelik Ege Üniversitesinde doktora eğitimini bitirdi. Sağlık bakanlığı bünyesinde 27 yıllık meslek hayatına devam etti. Son on yılında Madde Bağımlılığı kliniğinde tamamlamıştır. 2019 yılından beri Bartın Üniversitesi Ebelik bölümünde çalışmaya başlamış ve halen doktora öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Çalışma alanları travmatik doğum, depresyon, ikincil travmatik strestir. Ayrıca travmaya önleme ve iyileşmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Doğuma hazırlık eğitici eğitimi, Bioenerji uzmanlığı, Nefes egzersizi, İleri düzey yoga eğitmeni ve Kişilerarası ilişkiler psikoterapi sertifikaları bulunmaktadır.  

 

 

Programa Giriş ve Kullanıcı Bilgileri:

Kayıt yaptıran tüm katılımcılar için Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgilendirmesi;  Sisteme giriş için Kullanıcı adı ve Şifre bilgileri eğitim öncesinde kayıt sırasında vermiş olduğunuz mail adresine gönderilecektir. 

Bilgi için; 

Durdane AKKAŞ 

0378 223 5078 

dakkas@bartin.edu.tr 

bunsem.bartin.edu.tr

Online kayıt için tıklayınız.