image/svg+xml
image/svg+xml

Çocuklarla İletişimde Aile Tutumları Eğitim Programı Gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Osman ŞALCI tarafından Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) bünyesinde “Çocuklarla İletişimde Aile Tutumları” adlı eğitim gerçekleştirildi. Eğitime üniversiteden akademik, idari personel ile çeşitli kurumlarda çalışan personeller katılım sağladı.
Eğitim kapsamında aile tutum örneklerinden baskıcı tutum, tavizkar tutum, aşırı korumacı tutum ve demokratik tutum hakkında bilgiler verildi. Baskıcı tutum, tavizkar tutum ve aşırı korumacı tutum sergileyen ailelerin çocuklarında ki gelişimsel sorunlar üzerinde duruldu. Demokratik tutum içinde ebeveynlerin çocuklarını birey olarak görmeleri, yakın ilişki kurmaları ve çocuklarına karşı uygun bir şekilde konuşmaları, anne ve babaların çocukları üzerinde olumlu ve yapıcı düşünmeleri ve ailelerin çocuklarının yetiştirilmesine ebeveynlerin tutarlı davranmaları gibi konular aktarıldı. Ailelerin çocuklarla sağlıklı iletişim kurmaları için etkin dinleme ve kendini ifade etme becerilerinin önemi üzerinde durulurken, her iki becerinin de birlikte kullanılması gerekliliği paylaşıldı. Eğitim soru-cevap etkinliğinin ardından sona erdi.
  • WISELIFE (Raising Awareness About Ageism)'' başlıklı Erasmus+Stratejik Ortaklık (KA204) Projesinin Toplantısına Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN ve Merkezimiz Müdür Yardımcısı İhsan Çağatay ULUS katıldı.

  • Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Erasmus+Akreditasyonu kapsamında Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN Ankara'da 'Başlangıç Toplantısı'na katıldı.

  • Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi Tamamlandı.

  • Sanayi ve Ekonomi dergisi Kobiefor'da Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN'ın Röportajı yayımlanmıştır.

  • Alkol ve Madde Bağımlılığı Eğitim Programı Gerçekleştirildi.

  • Çocuklarla İletişimde Aile Tutumları Eğitim Programı Gerçekleştirildi.

  • Bireylerde Çevre Bilinci Oluşturma Eğitim Programı Tamamlandı.

  • Temel Word-Excel Eğitimi ve Bilgi Teknolojileri Eğitimi Tamamlandı.

  • Ortağı Olduğumuz WISELIFE (Raising Awareness About Ageism)'' başlıklı Erasmus+Stratejik Ortaklık (KA204) Projesinin Yunanistan'ın Atina Şehrinde Uluslararası Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • TÜSEM Konseyi 2021 Toplantısı Gerçekleştirildi.