image/svg+xml
image/svg+xml

GEBE MASAJI KURS PROGRAMI-I (Temel Masaj Teknikleri ve Uygulama Koşulları) Gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) tarafından Online eğitim ile gebe masajı kurs programı düzenlendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ümran SEVİL ve Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ÇAKIR KOÇAK tarafından Gebe masajının temel teknikleri öğretildi.

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen “GEBE MASAJI KURS PROGRAMI-I (Temel Masaj Teknikleri ve Uygulama Koşulları)” 25 Haziran 2022 tarihinde Ağrı, İzmir, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Kırıkkale gibi Türkiye’nin farklı illerinden ebe ve hemşirelerin katılımı ile başarı ile gerçekleştirildi. Program kapsamında; Klasik masaj ve tarihçesi, gebe masajı ve etkileri, Temel masaj teknikleri, Gebe masajı kapsamında “Otonomik Sedasyon Serisi” uygulamaları, Gebelik döneminde uzak durulması gereken bası noktaları, Gebe masajı uygulama sürecinde önemli olan kriterler, Gebe masajı için uygun ortamı hazırlığı, Gebe masajı için gebeye uygun pozisyonu verme ve Gebe masajı uygulaması esnasında uygulayıcının doğru pozisyonu alması konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim programı, katılımcıların geri bildirimlerinin alınması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
  • WISELIFE (Raising Awareness About Ageism)'' başlıklı Erasmus+Stratejik Ortaklık (KA204) Projesinin Macaristan’ın Szeged Şehrinde Yapılan Toplantısına Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN ve Merkezimiz Müdür Yardımcısı İhsan Çağatay ULUS katıldı.

  • Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Erasmus+Akreditasyonu Projesi kapsamında Merkezimiz Personellerinden Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KÖSE ve Öğr. Gör. Osman ŞALCI ilk Hareketliliğe katıldı.

  • BAKKA ve Üniversitemiz İşbirliğinde Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği ve Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sertifika Töreni ve Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

  • GEBE MASAJI KURS PROGRAMI-I (Temel Masaj Teknikleri ve Uygulama Koşulları) Gerçekleştirildi.

  • Gençlerde Beceri Artırma Eğitimi Sertifika Programı Gerçekleştirildi.

  • Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN ve Merkez Müdür Yardımcısı İhsan Çağatay ULUS TÜSEM Konseyi 2022 İlkbahar Toplantısına katıldı.

  • WISELIFE (Raising Awareness About Ageism)'' başlıklı Erasmus+Stratejik Ortaklık (KA204) Projesinin Toplantısına Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN ve Merkezimiz Müdür Yardımcısı İhsan Çağatay ULUS katıldı.

  • Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Erasmus+Akreditasyonu kapsamında Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN Ankara'da 'Başlangıç Toplantısı'na katıldı.

  • Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi Tamamlandı.

  • Sanayi ve Ekonomi dergisi Kobiefor'da Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN'ın Röportajı yayımlanmıştır.