image/svg+xml
image/svg+xml

Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi Tamamlandı.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı’ndan Öğretim Görevlisi Samet ÇELİK tarafından Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) bünyesinde “Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi” gerçekleştirildi. Gerek üniversitemizden gerekse başka şehir ve kurumlardan kayıt olan katılımcılar ile gerçekleşen eğitim, 6 gün boyunca hem teorik hem de uygulama eğitimleri ile sürdü. Katılımcılar tüm eğitim boyunca sağlıklı ya da farklı klinik popülasyonun hem tanı ve rehabilitasyon hem de araştırma amaçlı değerlendirilmek üzere kullanılan, dikkat, işitsel ve görsel bellek, planlama, problem çözme, yürütücü işlevler gibi pek çok bilişsel becerinin objektif ve güvenilir araçlar ile ölçme, puanlama ve yorumlama becerisi kazandı. Katılımcıların sertifikasyon süreçleri halen süpervizyon kapsamında devam etmektedir.
  • WISELIFE (Raising Awareness About Ageism)'' başlıklı Erasmus+Stratejik Ortaklık (KA204) Projesinin Macaristan’ın Szeged Şehrinde Yapılan Toplantısına Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN ve Merkezimiz Müdür Yardımcısı İhsan Çağatay ULUS katıldı.

  • Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Erasmus+Akreditasyonu Projesi kapsamında Merkezimiz Personellerinden Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KÖSE ve Öğr. Gör. Osman ŞALCI ilk Hareketliliğe katıldı.

  • BAKKA ve Üniversitemiz İşbirliğinde Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği ve Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sertifika Töreni ve Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

  • GEBE MASAJI KURS PROGRAMI-I (Temel Masaj Teknikleri ve Uygulama Koşulları) Gerçekleştirildi.

  • Gençlerde Beceri Artırma Eğitimi Sertifika Programı Gerçekleştirildi.

  • Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN ve Merkez Müdür Yardımcısı İhsan Çağatay ULUS TÜSEM Konseyi 2022 İlkbahar Toplantısına katıldı.

  • WISELIFE (Raising Awareness About Ageism)'' başlıklı Erasmus+Stratejik Ortaklık (KA204) Projesinin Toplantısına Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN ve Merkezimiz Müdür Yardımcısı İhsan Çağatay ULUS katıldı.

  • Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Erasmus+Akreditasyonu kapsamında Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN Ankara'da 'Başlangıç Toplantısı'na katıldı.

  • Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi Tamamlandı.

  • Sanayi ve Ekonomi dergisi Kobiefor'da Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN'ın Röportajı yayımlanmıştır.