image/svg+xml
image/svg+xml

Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi Tamamlandı.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı’ndan Öğretim Görevlisi Samet ÇELİK tarafından Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) bünyesinde “Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi” gerçekleştirildi. Gerek üniversitemizden gerekse başka şehir ve kurumlardan kayıt olan katılımcılar ile gerçekleşen eğitim, 6 gün boyunca hem teorik hem de uygulama eğitimleri ile sürdü. Katılımcılar tüm eğitim boyunca sağlıklı ya da farklı klinik popülasyonun hem tanı ve rehabilitasyon hem de araştırma amaçlı değerlendirilmek üzere kullanılan, dikkat, işitsel ve görsel bellek, planlama, problem çözme, yürütücü işlevler gibi pek çok bilişsel becerinin objektif ve güvenilir araçlar ile ölçme, puanlama ve yorumlama becerisi kazandı. Katılımcıların sertifikasyon süreçleri halen süpervizyon kapsamında devam etmektedir.
  • WISELIFE (Raising Awareness About Ageism)'' başlıklı Erasmus+Stratejik Ortaklık (KA204) Projesinin Toplantısına Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN ve Merkezimiz Müdür Yardımcısı İhsan Çağatay ULUS katıldı.

  • Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Erasmus+Akreditasyonu kapsamında Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN Ankara'da 'Başlangıç Toplantısı'na katıldı.

  • Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi Tamamlandı.

  • Sanayi ve Ekonomi dergisi Kobiefor'da Merkezimiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN'ın Röportajı yayımlanmıştır.

  • Alkol ve Madde Bağımlılığı Eğitim Programı Gerçekleştirildi.

  • Çocuklarla İletişimde Aile Tutumları Eğitim Programı Gerçekleştirildi.

  • Bireylerde Çevre Bilinci Oluşturma Eğitim Programı Tamamlandı.

  • Temel Word-Excel Eğitimi ve Bilgi Teknolojileri Eğitimi Tamamlandı.

  • Ortağı Olduğumuz WISELIFE (Raising Awareness About Ageism)'' başlıklı Erasmus+Stratejik Ortaklık (KA204) Projesinin Yunanistan'ın Atina Şehrinde Uluslararası Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • TÜSEM Konseyi 2021 Toplantısı Gerçekleştirildi.