image/svg+xml
image/svg+xml

Conversation Analysis As A Research Methodology ( Bir Araştırma Metodu Olarak Konuşma Çözümlemesi )

Conversation Analysis As A Research Methodology (Bir Araştırma Metodu Olarak Konuşma Çözümlemesi)

Eğitimin İçeriği ve Eğitim Konu Başlıkları

Araştırmacılara Konuşma Çözümlemesi metodunu tanıtmak, diğer metotlardan farkını ortaya koymak ve bu metodu kullanabilecekleri araştırma alanlarından haberdar etmek.

-Konuşma Çözümlemesi nedir?

-Diğer araştırma metotlarından farkı nedir?

-Hangi alanlarda uygulanabilir?